Akdeniz Üniversitesi

2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

Başvuru Tarihi

2-27 Nisan 2018

Başvuru Yeri

erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr

Başvuruların Açıklanması

2018 Haziran ayı

Kontenjanlar:
Personel hareketlilik kontenjanlarının birimlere dağılımı Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına göre belirlenir. Bu miktarlar henüz belirlenmemiştir ancak bir önceki akademik yıl içinde gerçekleşen hareketlilik sayıları dikkate alınarak Personel Eğitim Alma hareketliliği için 15 asıl ve 7 yedek personel belirlenmesine karar verilmiştir. Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre personel hareketlilik kontenjanlarının birimlere dağılımının belirlenmesinden sonra sayılarda değişiklik olabilmektedir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içerir:

1. Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği 

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri vs. olabilir.

2. Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri vs. olabilir.

Hareketlilik Süresi:

  • Personel hareketliliği süresi program kurallarına göre seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 aydır. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi 3 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol olmak üzere toplam 5 gün) olarak sınırlandırmıştır.
  • Hareketlilik süreci 1 Eylül 2018’de başlar ve 30 Eylül 2019’da sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Başvuru Koşulları:

1) Akdeniz Üniversitesi personeli olmak,

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için öncelikle Üniversitemiz idari personeli değerlendirilmeye alınacaktır.

 2)  Yabancı Dil Belgesi (var ise)

Başvuru Belgeleri:

Başvuru Tarihi:

2-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Uluslararası İlişkiler Ofisinin web sayfası üzerinden indirilecek doldurulacak başvuru formununun ve istenen ek belgelerin ofisimiz erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirmesi

Başvurular içinde kriterlere uygun olan başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak yapılır. SP hesaplanmasında 40 olarak kabul edilen taban puana hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilir.

Personel Eğitim Alma Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri

Taban Puan

40

Dil Puanı

    +10 (taban puana eklenir)

Programdan ilk kez yararlanma

    +10 (taban puana eklenir)

Engelli personel

    +10 (taban puana eklenir)

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel

+10 (taban puana eklenir)

Daha önce hiç yararlanmamış birimden olmak

    +5 (taban puana eklenir)

Mücbir sebepler dışında hakkından vazgeçmiş olmak

    -10 (taban puana çıkarılır)

Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak (2016-2017 döneminde)

    -15 (taban puana çıkarılır)

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak(2015-2016 döneminde)

    -10 (taban puana çıkarılır)

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak(2014-2015 döneminde)

    -7 (taban puana çıkarılır)

Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak(2013-2014 döneminde)

    -5 (taban puana çıkarılır)

Beş yıl ve daha önce programdan faydalanmış olmak
(2012-2013 dönemi ve öncesinde)

    -3 (taban puana çıkarılır)

20 yıl ve üzeri hizmet süresi olan personel

    +10 (taban puana eklenir)

15 ila 19 yıl arası hizmet süresi olan

    +7 (taban puana eklenir)

10 ila 14 yıl arası hizmet süresi olan

    +5 (taban puana eklenir)

5 ila 9 yıl arası hizmet süresi olan

    +3 (taban puana eklenir)

5 yıldan az hizmet süresi olan

Puanı etkilemez

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 (taban puana çıkarılır)

Yapılan puanlama sonucunda eşit puan alınmış olması halinde, Akdeniz Üniversitesi hizmet yılı fazla olan personel önceliklidir.

12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

ENGELLİ PERSONEL

Engelli Personel Ek Hibe

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, engelli personelin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir. Engelli personelimiz hareketliliği süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan personel ek hibesine başvurabilir.

Engelli Personel Ek Hibe Talep Formu için tıklayınız.

Hibe ve Ödemeler:

  • Erasmus+ hibesinin %75'i gitmeden önce, kalan %25'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
  • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.
  • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
  • Mesafe hesaplayıcısı (distance calculator) (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve linkteki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin linkteki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Örneğin; eğitim almak üzere Roma’ya gidecek bir personel, bu linkte Antalya-Roma arası mesafeyi tespit edip mesafe aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.

Günlük Hibe ve Seyahat Hibe miktarları için tıklayınız.  

NOT: Dileyen personel eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.


Sayfa Özeti: 2018-2019 Ders Alma Başvuruları

Anahtar Kelimeler: