Akdeniz Üniversitesi

Birlikte Dönüştürelim

Birlikte DönüştürelimGelecek nesillere bırakacağımız Dünya'mızın bize sağlamış olduğu doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmak,gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için büyük önem arz eder.Kaynaklarımızı ne kadar etkin kullanırsak; bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır.Bu nedenle geridönüşüm şarttır.Gençler olarak, bu çorbada bizim de tuzumuzun bulunması hem bireysel gelişimimize hem de toplumsal gelişimimize katkı sağlayacaktır. Geridönüşüm doğrudan sağlığımızı da etkilemektedir.

''Kampüsümüzü kullanıyoruz peki ona ne katıyoruz?'' diye düşündüğümüzde şu cevabı verdik kendimize: Kampüsümüzde var olan sorunlar için çözümler üretebilecek kapasiteye sahibiz. Yönetimle işbirliği yaparak engellerimizi birlikte aşabileceğimizi farkeden duyarlı gençlerimiz var ;fakat bu zorlu süreçte gençlerin katılımına ve  sizlerin desteğine ihtiyacımız var.Bu desteği alabilmek için Kısa dönem AGH  projemizi hayata geçirmeyi hedefledik.Yurtdısından gelmesini umduğumuz 2 gönüllümüz ile projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz.

ojemizin her aşamasına, sadece projemizdeki gönüllü gençlerimiz değil,  kampüsümüzdeki tüm gençlere değil yaratacağımız etki ile doğrudan ve dolaylı olarak tüm gençler dahil olabilecektir. Projemiz, çevre ve geridönüşüm konusunda çalışmalar yapmış ve/ veya yapmak isteyen, projemiz sürecinde eğitildikten sonra  bilgi aktarımı yapacak olan gönüllü gençler ile yürütülecektir. Aşağıda projemizin faaliyet planı yer almaktadır.

Gönüllülerimiz gelmeden önce:

Bu aşama “Kampüste Geridönüşüm”  projemizin tanıtımı ve bir sonraki aşama için katılımcıya çağrı aşamasıdır.
Proje ekibimizin ortak kararı sonucunda belirlenecek olan proje tanıtım simgelerimiz tasarlanacaktır.Bunlar: projemizin logosu, görsel araçları, sloganıdır. Proje tanıtım simgelerimiz için üniversitemizin güzel sanatlar bölümünde öğrenim görmekte olan arkadaşlarımızdan katkı alacağız.Faaliyetlerimiz sürecinde üniversitemizde yer alan topluluklarımızla işbirliği yapılacaktır.Projemizi internet ,e-mail duyuru kanalının yanı sıra  kampüsümüzün duyuru panolarında tanıtım afişlerimiz ile ilan edeceğiz. Düzenleyeceğimiz ''Proje Açılış Kokteylimiz'' ile projemiz hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen gençlere atmosfer sağlayacağız.Ayrıca projemiz ile ilgili duyuru materyalleri kampüsümüzde yer alan tüm fakültelere ve Türkiye' deki üniversitelere gönderilecektir.

Faaliyetlerimize bağlı olarak gerçekleştirilecek aktiviteler için proje ekibimizle,Üniversitemizin Uluslararası Gençlik Topluluğumuz aracılığı ile yurtdısından gelecek gönüllülerimize yardım edecek, projedeki rollere uygun kriterleri taşıyan yerelden gönüllü gençler belirlenecektir. Seçilecek olan 25 gönüllü genç ''Ekokolik'' adayı olarak adlandırılacaktır.Ekokolik: projemiz kapsamında geridönüşüm konusunda eğitim alacak ve yararlanıcı kitleye atölye çalışmalarında rehber olacak çevreci genç anlamını taşımaktadır.

Gönüllülerimizin geldiğinde:

1. Hafta:  Gelen gönüllülün evine yerleşmesi, ofisimiz tanıması,oryantasyonu

2.Hafta: 'Kampüste Geridönüşüm Bilinci Anketi'  Uygulaması:Projemiz geridönüşüm bilinci geliştirmeye ve uygulamaya dayalı olduğundan, proje öncesi ve sonrasında kampüs içerisinde bin kisi üzerinde uygulanmak üzere ''Kampüste Geridönüşüm Bilinci Anketi'' hazırlanacaktır. Bu anket verileri projemizin yaygınlaştırılması aşamasında kullanılacaktır. Projemizin sonucunda sergilemeyi düşündüğümüz ''Kampüste Geridönüşüm'' temalı, serbest özelliklere sahip fotoğraf yarışmamızın duyurusu da  bu aşamada yapılacaktır. Projemizin bu aşaması proje ekibimiz ve üniversitemizde aktif olarak görev alan Uluslararası Gençlik Topluluğu desteğiyle gerçekleştirilecektir.

3. Hafta 4.Hafta.5 Hafta: Ekokolik Gönüllüler Eğitim Programı: Amacımız projemizin bir sonraki aşamasında gerçekleştireceğimiz atölye çalışmalarımızda  ekibimize destek olacak ve katkı sağlayabilecek takım arkadaşlarımızı yetiştirmektir. Onların birer ''EkoKolik'' olarak eğitilmesini sağlamaktır.Eğitimimizin içeriği evrenselleşen geridönüşüm renklerinin anlatılmasıdır. Bu eğitim yaygın eğitim metotları kullanılarak, üniversitemizin Ekoloji Topluluğu'nun işbirliğiyle düzenlenecektir. Eğitimimiz 3 hafta sürecektir. Eğitimimizin ilk 16 günü teorik ve  belli çalışma saateri içerecek sekilde sürecektir. Eğitimimizin son 5 günü ise uygulamalı ve konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir. Eğitim sürecimizde basit geridönüşüm çöp kutusu modeli belirlenerekcektir. Kutularımız yapılacak ve spreylerle 3 hedef renklerimize (mavi (plastik), sarı (metal), kırmızı (kağıt) ) boyanacaktır.

6. Hafta, 7.Hafta: ''Kampüste Geridönüşüm Atöyesi'' kurulumu: Dördüncü haftamızda  eğitimini tamalayan  ekokoliklerimizle  '' Kampüste Geridönüşüm Atöyesi''ni kurmayı planlamaktayız. Atölyemizde ekokoliklerimiz öğrendikleri geridönüşüm kutusu modelini atölye çalışmalarımıza katılmak isteyen gençlere öğretecek ve kendi geri dönüşüm kutularını yapacaklardır. Amacımız ''Kampüste Geridönüşüm Renklerini Anlatmak'', ''Evrensel Renklere Sahip Geridönüşüm Kutularımızı Yapmak''.

Projemizin hazırlık aşamasında kampüsümüzde geridönüşüm bilincinin uyandırılmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmış ve faaliyet aşamamızda ''Ekokolik'' eğitimi alan gençler atölye çalışmalarımız için hazır durumda olmuş olacaklardır.III. Aşama olan Uygulama aşaması ''Kampüste Geridönüşüm Renklerini Anlatmak'', ''Evrensel Renklere Sahip Geridönüşüm Kutularımızı Yapmak''  sloganlarıyla projemizin hayata geçirme sürecini kapsamaktadır. Bu süreçte hedeflenen 300 adet (3 (üç farklı renkte) x100)  geridönüşüm kutularımızı yapacak, geridönüşüm renklerine  yönelik kampanyalar yürütülecektir.Atölye faaliyetimizin sona erdiğinde elde edilen geridönüşüm kutuları, kampüsümüzde tüketimin en yoğun olduğu noktalara yerleştirilecektir ve üzerinde  ilgili logolarımızı ve sloganlarımızı taşıyacaktır.Uygulamalarımız raporlanacak ve  faydalanıcılarımızla projemizin son ayında  tüm verilerimizle birlikte paylaşılacaktır.

Gönüllülerimizin dönmeden önce:
8.Hafta: Gönüllülerimiz ile değerlendirme toplantısı yapılacak, bu aşamada projenin sürdürülebilirliğine dair fikirler paylaşılacak,proje bitiminden sonra 'birlikte dönüştürelim''  projesinin nasıl devam edebileceği konuşulacaktır.Katılımcılarımıza Youthpass sertifikası ve katılım belgesi verilecektir.

Sayfa Özeti: Birlikte Dönüştürelim

Anahtar Kelimeler: