Akdeniz Üniversitesi

Gençlik Bağları

Akdeniz Üniversitesi 2007 yılından itibaren 2007-TR-109 akreditasyon koduyla Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında yurtdışına gönüllü göndermekte ve yurtdışından gelen gönüllülere ev sahipliği yapmaktadır.Gönüllülerimizin rol ve görevleri eğitim öğretim yılı ve dönem içerisindeki aktivitelere gelen gönüllünün ülkesine ve mevsimlere göre çeşitlilik göstermektedir. Programlarımız akademik takvim temel alınarak yapılmaktadır. Özellikle hem gönüllülerimizin etkin hem de aktif olması için dönemlere ve mevsimlere göre değişen aktivitelerimiz bulunmaktadır. Ayrıca gönüllülerimizin birlikte aktif olacağı gençlik kulüplerinin de ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gönüllü çeşidine ve ülke seçimine önem verilmiştir. AGH gönüllüleri ile gerçekleştirilmesi planlanan aktiviteler aşağıdaki gibidir

Projeye ilişkin aktivitelerimiz:

1) Kültürlerin Mutfağı: Gönüllü burada kültürünü bizlerle paylaşacak ve bizim kültürümüzü de yakından tanıma fırsatı elde edecektir Ofisimizin desteği ve  Uluslararası Gençlik Topluluğu'nun katkıları gençler için büyük önem arz eden ‘’Kültürlerarası Diyalog’’ kavramından yola çıktık ve  gönüllülerimizin yetenek ve kapasitesi doğrultusunda  Kültürlerin Mutfağı aktivitesini planladık. Bu bağlamda ofisimizin desteğiyle düzenlenen kültürlerarası öğrenme sürecine ve dil kavramına değinerek temel düzeyde günlük konuşma diyalogları üzerine ücretsiz sınıflar organize edilecek, Erasmus öğrencileri ile birlikte ülke tanıtım günleri, şenliklerde ise her ülke yemekleri eşliğinde kulüpleri, STK'lar okulların tanıtımı sağlanacaktır. Bu aktivite hem gönüllülerimizin kampüs içerisindeki arkadaş çevresini oluşturmasında katkı sağlamakta hem de gelen gönüllülerimizin öğretme becerisini geliştirmektedir.

2) Avrupa Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Gençlik Kulüpleri Eğitimleri Koordinasyonu: Akdeniz Üniversitesi 2009 yılında Antalya’nın Adrasan beldesinde kurduğu Eğitim ve Uygulama Merkezi’ni 2012 yılında uluslararası boyutta faaliyet veren bir Gençlik Merkezi haline taşımayı başarmıştır. Akdeniz Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından koordinasyonu sağlanan merkezimizde 2009 yılından itibaren yerel, ulusal ve uluslararası boyutta gerçekleştirilen 86 eğitim kursuna ev sahipliği yapmıştır. Merkezimiz, gençlerin istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayıcı etkinlikler düzenleyen Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ( Ulusal Ajans), Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve gençlik kulüpleri ile işbirliği yaparak gençlik alanında gerçekleştirilen faaliyetlere imkan ve olanak sağlamaktadır. Yaygın öğretim ile örgün öğretimi bir araya getirebilen ilk örnek olarak Türkiye’de ve Avrupa’da bir ilk olan Akdeniz Üniversitesi Avrupa – Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Avrupa ile Akdeniz arasında bir köprü görevini taşıması sebebiyle, uluslararası alanda Türkiye için önemli bir adımdır. Merkezimizde gerçekleştirilen gençlik çalışmaları, gençlerin önemli beceriler edinmesine ve kişisel gelişimlerine, sosyal hayata dâhil olmalarına ve aktif vatandaşlıklarına katkı sağlamalarına ayrıca bu sayede istihdam edilebilirliklerini artırmalarına imkan vermektedir. Bu bağlamda merkez olarak gençlik çalışmaları için imkân ve olanakların etki alanını genişletmek, daha çok gence ulaşmak,  gençlik alanında yaratıcı –yenilikçi ve sürdürülebilir çalışmaları sürdürmek istemekteyiz. Bu bağlamda gelen AGH gönüllülerimiz merkezde Üniversite kulüpleri tarafından gerçekleştirilecek eğitimlerin koordinasyon ve planlamasında görev alacak aynı zamanda merkezdeki eğitimlerden ücretsiz olarak yararlandırılacaktır.

3) Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı Bilgilendirme Semineri: Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı Bilgilendirme Seminerimiz bu yıl da devam ettirilecektir. Bu bağlamda AGH gönüllülerimizin desteği ve deneyimleri doğrultusunda kampüsümüz içerisinde AGH bilgilendirme semineri düzenlenecektir. Bilgilendirme semineri boyunca adım adım programdan nasıl yararlanılacağı anlatılacak, gönüllülerimiz aracılığıyla ise program kapsamında elde edilen artılar ve deneyimler paylaşılacaktır.

4) Ücretsiz herkese Bir CV Herkese Bir Motivasyon Eğitimi ve Danışmanlığı :  Hepimiz hayatımızın her noktasında bir özgeçmişe ( CV ve bir motivasyon mektubuna ( referans mektubu) ihtiyaç duymuşuzdur. Özellikle gençlerimizin AB Eğitim ve Gençlik Programları’ndan yararlanmanızı sağlayacak ve iş başvurularınızı kolaylaştırabilecek eğitimimiz aracılığı ile  Avrupa formatında bir CV ‘ye sahip olması gerekiyor. Bu bağlamda gelen AGH gönüllülerimiz kendi deneyim ve bilgileri doğrultusunda ilgili eğitimi ve akabinde devam eden danışmanlığı ofisimizin desteği ile gerçekleştirecektir.

5) Ücretsiz Ulusal AB Gençlik Projeleri Yazma Eğitimi: Birinci dönemde olduğu gibi Akdeniz Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü desteği ve  Uluslararası Gençlik Topluluğu'nun katkıları ile üniversitemizde ücretsiz  ulusal AB  Gençlik Projeleri Yazma Eğitimi verilmektedir. Proje yazma eğitimi Ulusal Ajans Bağımsız Eğitmenleri tarafından verilmekte olup gelen gönüllüler bu eğitim düzenleme ve koordinasyon sürecinde görev alacaklardır.  Bu bağlamda, afiş poster, eğitim tanıtımı ve eğitim içeriği planlamada hem kendileri öğrenecek hem de ofisimize katkı sağlayacaklardır.

6) Uluslararası Akdeniz Gençlik Şenliği Rehberlik Takımı Eğitimi: Akdeniz Üniversitesi Sağlık,  Kültür  ve Spor Dairesi Başkanlığı ve  Ofisimiz desteği ile Uluslararası Gençlik Topluluğu  tarafından Uluslararası Akdeniz Gençlik Şenliği Rehberlik Takımı kurulacaktır. Şenliğimize her sene olduğu gibi yeni eğitim ve öğretim yılı için de yurtdışından misafirlerimiz katılacaktır. Projemiz kapsamında gelen gönüllülerimiz rehberlik ekibi takımının kurulumunda ve seçim sürecinde görev alacaklardır.

7) Akdenizde Gülen Yüzler Genç-Çocuk Aktivitesi: Akdeniz Üniversitesi'nde her yıl imkânı kısıtlı çocuklar için ücretsiz aktiviteler düzenlemekteyiz.  Gelen gönüllülerimiz bu aktivitenin düzenlenmesinde rol alacak ve aktivite düzenlerken çocukların yüz boyaması ve çocuklara şapka yapımında gönüllü takım arkadaşımız olacaktır. Program akabinde üniversitemizin desteği ile ücretsiz film gösterimi düzenleyeceklerdir.

Hizmet AGH beyannamesinin kalite kriterleri ile örtüşmesi:

AGH de önceliğimiz gönüllünün kendisidir. Gönüllü ne kadar kendini mutlu ve güvende hissederse o kadar verimli olacağının bilincindeyiz. Bu nedenle gönüllümüz gelmeden önce kendisine AGH konusunda deneyimli ve sürece hakim bir mentor atanmaktadır. Aynı zamanda proje koordinatörü Gençlik programı konusunda ve yöneticilik deneyimine sahip bir kişidir ve AGH sürecinde kriz yönetiminde öncelikli olarak devreye girmektedir.

Gönüllümüzün gereken tüm resmi süreci seçildiği andan itibaren kendisine ve gönderen kuruluşuna liste halinde eş zamanlı olarak gönderilmektedir. Bu bağlamda sigorta ve vize işlemleri tarafımızdan kolaylaştırılırken, ikamet izni ve seyahat düzenlemeleri bizzat kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreçte tereddüt edilen herhangi bir konu olduğunda ya da projede belirtilen dışında bir işlem talebi söz konusu olduğunda Ulusal Ajans ile koordineli hareket edilmektedir. Gönüllümüzün AGH eğitim döngüsüne (ayrılış öncesi eğitimi, varış sonrası eğitimi, ara dönem değerlendirme toplantısı ve senelik gönüllü etkinliğine) aktif bir şekilde katılımını sağlamakta, gerekli formların doldurulması, ulaşım organizasyonu ve masrafları tarafımızdan karşılanmaktadır. Gönüllümüz ile sürecin başından itibaren düzenli olarak aylık toplantı yapılmaktadır. Gönüllü konaklama yerinden, yemek masrafları konusunda kendisi karar vermektedir. Sorun olduğu takdire proje koordinatörü, mentor ve gönüllü birlikte gönüllü adına duruma ilişkin en uygun seçeneğe karar vermektedir. Proje süreci ile ilgili olarak da düzenli olarak proje konusunda geri bildirim alınmakta ve gönüllüye kendisini ifade edebileceği şekilde değişikliklerde bulunmasına olanak sağlanmaktadır. Toplantılar aynı zamanda gönderen AGH ortaklarımıza rapor edilmekte ve geri bildirimleri olduğu takdirde de değerlendirmeye alınmaktadır. Ofisin tüm yaygınlaştırma, görünürlük tanıtma araçları kullanılmaktadır.

Hizmet gönüllünün/gönüllülerin öğrenme sürecine nasıl katkıda bulunması ve Youthpass :

Avrupa Gençlik Programları öncülüğünde oluşturulan ve gönüllünün istihdam edilebilirliğine önemli katkı sağlayacak olan gönüllüsü, bir Youthpass sertifikası ayrılış öncesinde gönüllüye verilmektedir. Adım adım Youthpass süreci ve gönüllünün kazanımları mentor tarafından özel bir oturumda süreç başlangıcında anlatılmakta ve proje sürecince de gönüllünün doldurmasına destek olunmaktadır. Gönüllülerimiz ofisimize destek vermenin yanı sıra kendi kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak aktivitelerde yer görev ve sorumluluk almaktadırlar. Bu bağlamda gönüllülerimiz ofis içerisinde ofis işlerine destek vermenin yanı sıra ofisimizde gençlere yönelik sunulan proje yazma eğitimleri, gençlik bilgilendirmesi seminerleri, eğitim kurslarına başvuru sürecinde sağlanan destek gibi hizmetlerden yararlanabileceklerdir. Gönüllülerimiz yürüttüğümüz oryantasyon programlarında ve projelerinde bilgi ve deneyimlerine yönelik roller alacak ve böylece organizasyon becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Gönüllülerimize, başta şehrimiz olmak üzere ulusal veya uluslararası alanda gerçekleştirdiği her türlü etkinlikte yer ve rol verilmeye çalışılmakta ve aktif katılımları desteklenmektedir.

Sayfa Özeti: ConnectingYouth

Anahtar Kelimeler: