Akdeniz Üniversitesi

Ders Verme Hareketliliği Nedir?

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri:

  • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
  • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
  • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları:

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü akademik personel olunması,

2. Üniversitelerarası anlaşmanın olması,

3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının* (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 

*: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 5 ders saati ders vermek gerekmektedir.

Sayfa Özeti: Ders Verme Hareketliliği Nedir?

Anahtar Kelimeler: