Akdeniz Üniversitesi

2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları

Akdeniz Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,

2018-2019 akademik yılı "Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği" başvuruları 2-27 Nisan 2018 tarihleri arasında alınmış olup başvurular ilanımızda açıklanan kriterlere göre değerlendirilmiştir. (http://erasmus.akdeniz.edu.tr/duyurular.i1154.2018-2019-akademik-yili-erasmus-personel-egitim-alma-hareket).  Personel Eğitim Alma Hareketliliği kontenjanlarının Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre dağılımı yapılmıştır. Buna göre Üniversitemiz Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu tarafından 16 asıl ve 8 yedek personel belirlenmiştir.

Program kuralları gereği Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde idari personele öncelik verilmesi zorunlu olduğundan Üniversitemiz Erasmus+ Seçim Komisyonu kararı ile akademik personel değerlendirilmeye alınmamıştır.

Hareketlilik Süresi:

  • Personel Eğitim Alma Hareketliliği süresi 3 iş günü ve buna ek olarak gidiş-dönüş 2 gün yol olmak üzere toplam 5 gündür. Personele yol günleri de dahil 5 günlük hibe ödemesi yapılır.
  • Hareketlilik süreci 1 Eylül 2018’de başlar ve 30 Eylül 2019’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir

Hibe ve Ödemeler:

  • Erasmus+ hibesinin %75'i gitmeden önce, kalan %25'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
  • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.
  • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurt dışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
  • Mesafe hesaplayıcısı (distance calculator) (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve linkteki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin linkteki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Örneğin; eğitim almak üzere Roma’ya gidecek bir personel, bu linkte Antalya-Roma arası mesafeyi tespit edip mesafe aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.

Günlük Hibe ve Seyahat Hibe miktarları için http://erasmus.akdeniz.edu.tr/erasmus-2018-2019-akademik-yili-icin-personel-hareketliligin 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Öncesi ve Sonrası Dokümanları
http://erasmus.akdeniz.edu.tr/erasmus-personel-ders-verme-ve-egitim-alma-hareketliligi-dok

NOT: Asıl olarak seçilen personelimiz ile bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Hakkından feragat etmek isteyen personelimizin feragat dilekçelerini ofisimize iletmeleri gerekmektedir.

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi 
Rektörlük 6.kat

İletişim:
Tel       : 0 242 310 28 24 / 21 95
E-mail : 
erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr

Sayfa Özeti: 2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi