Akdeniz Üniversitesi

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuruları

2018-2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ
ERASMUS+ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

(Proje No: 2018-1-TR01-KA103-049951)


-2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde Erasmus+ Öğrenim ve Staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerimizin 13-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında başvurularını yapacaklardır.
- Erasmus+ Bahar başvuru dönemi için yabancı dil sınavı yapılmayacaktır.


2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARI

 ERASMUS+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Tarihleri

13-31 Ağustos 2018

Başvurular 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.


ERASMUS+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Yeri


exchangeapp.akdeniz.edu.tr
adresinden çevrimiçi (online) başvuru

Online başvuru rehberi için tıklayınız.

 

ERASMUS+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

 


2018 Eylül-Ekim ayları içerisinde
Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında ilan edilecektir.
http://uio.akdeniz.edu.tr/duyurular

ERASMUS+ ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

1. Akdeniz Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak (önlisans, lisans, lisansüstü),
2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz.),
3. Önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0,
    Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için en az 2.5/4.0 kümülatif (genel) akademik not ortalamasına sahip olmak. Başvuru sırasında yüklenen transkript belgesinde GANO’nun hesaplanmış olması gerekmektedir.
4. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için 60, Erasmus+ Staj Hareketliliği için 50 dil puanına sahip olmak.

NOT:

 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde Erasmus+ Öğrenim ve Staj hareketliliğinde asil olarak seçilen öğrenciler başvuruda bulunamaz. Yedek listede yer alan öğrenciler başvuru yapabilirler.
 • Öğrenciler Erasmus+ Öğrenim ve Staj hareketliliğinden sadece birine başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU YERİ
exchangeapp.akdeniz.edu.tr

Online başvuru rehberi için tıklayınız.

ERASMUS+ ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU BELGELERİ

 1. Güncel transkript (OBS’den alınan transkriptler geçerlidir)
 2. Dil Belgesi (Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil sınavı haricinde dil belgesi yükleyecek olanlar için)

NOT: Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kazanma notları ve aynı şekilde Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olarak eğitimlerine devam eden öğrenciler için de Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) kazanma notları dikkate alınır.

ERASMUS+ ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SÜRELERİ

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği: Program kuralları gereği öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay olmak zorundadır. Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin Erasmus+ programı hareketliliklerinin öğrenim gördükleri akademik birimleri tarafından onaylanması gerekmektedir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği: Minimum 2 ay, maksimum 4 ay

Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler için maksimum 4 aya kadar hibelendirme yapılacaktır. Program kuralları gereği Erasmus+ Staj Hareketliliğinin en az 2 ay yapılması gerekmektedir.

ERASMUS+ İKİLİ ANLAŞMALAR  

YABANCI DİL BELGESİ

 • Akdeniz Üniversitesi Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı Belgesi (2018-2019 akademik yılı için 10 Şubat 2018 tarihinde yapılan sınav) ya da,
 • ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş ve son 5 yıl içinde alınan ulusal ve uluslararası dil sınavı belgesi

YABANCI DİL PUAN BARAJI

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için: 60/100
Erasmus+ Staj Hareketliliği için: 50/100

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

 • Erasmus+ Genel Başarı Puanı = GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50 – (Özel Durum)
 • Üniversitemizin Erasmus+ İkili anlaşmalarında yer alan kontenjanlar
 • Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar
 • Akademik birimlere gelen-giden Erasmus+ öğrenci sayısı,
 • Akademik birim içindeki öğrenim/staj hareketlilik sayısı,
 • Her bölüm/program ve Ana Bilim Dalına en az bir öğrenci hakkı

ERASMUS+ GENEL BAŞARI PUANINA EKLENECEK ve DÜŞÜLECEK PUANLAR

Engelli öğrencilere (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus+ hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden faaliyet (öğrenim/staj) başına (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için 

-10 puan

Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından duyurulan feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde 

-10 puan

Not: Aynı bölümden iki öğrencinin aynı koşullarda başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtı olması halinde öncelik sınıfı büyük olana verilir.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN EK HİBE

Erasmus+ Programına katılan engelli öğrencilere aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ek hibe talep formu web sayfamızda yer almaktadır. http://erasmus.akdeniz.edu.tr/erasmus

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HİBELERİ

Erasmus+ Öğrenim & Staj Hareketliliği kapsamında verilen hibeler için http://erasmus.akdeniz.edu.tr/erasmus-2018-2019-akademik-yili-icin-ogrenci-hareketliligine

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj hareketliliği programından hibeli ya da hibesiz olarak yararlanılması mümkündür.
 • Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel değildir.
 • Daha önce Erasmus+ kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar yararlanabilir.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere ilişkin Erasmus+ ikili anlaşması olma zorunluluğu yoktur. Sınava sadece staj seçeneğini seçerek başvurabilirler.
 • Program kuralları gereği her öğrenim kademesinde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden minimum 3 ay maksimum 12 ay; Erasmus+ Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay maksimum 12 ay faydalanılabilinir. Üniversitemiz öğrencileri Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden bir akademik dönem ya da 1 akademik yıl, Erasmus+ Staj Hareketliliğinden 4 ay faydanlanma imkânları vardır.
 • Her öğrenci Erasmus+ kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde (lisans, yükseklisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dâhil hibeli veya hibesiz en fazla toplam 12 ay öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanabilir.
 • Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda ve http://erasmus.akdeniz.edu.tr/_dinamik/210/2719.pdf sayfasında yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.

ERASMUS+ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin öğrencisi oldukları bölüme ait Erasmus+ anlaşması olup olmadığını ve talep edilen dil/dillerin yeterlilik koşullarını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
 • AKTS (ECTS) Bilgi Paketleri (ders kataloğu) dikkatlice okunmalıdır.
 • Gidilecek Üniversitenin Akademik takvim, dersler, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında bilgi edinilmelidir.
 • Gidilecek üniversitenin belli bir dil yeterlilik belgesi/seviyesi isteyip istemediği mutlaka araştırılmalıdır. İsteniyorsa bu belge de edinilmelidir.
 • Öğrenci, dönem başında öğrencisi olduğu ilgili bölüme ait kaydını yenilemelidir. Ancak ders kaydı yapmasına gerek yoktur. Erasmus+ öğrencisi, gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt ya da harç ücreti ödemez.

 

Sayfa Özeti: 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuruları

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi