Akdeniz Üniversitesi

Tıp Fakültesi Öğrencileri için Erasmus+ Ortak Ülkeler Programı Başvuruları

Erasmus+ Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi kapsamında Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nden 1 öğrencimiz Sırbistan-Novi Sad Üniversitesi’nde 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Döneminde öğrenim görmek üzere seçilecektir.


Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihleri

8 Ekim-31 Ekim 2018

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

5-9 Kasım 2018

 

 


Hibeler
Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencimize hem bireysel destek hem de seyahat hibesi verilecektir. (Program kuralları gereği Seyahat hibesi sadece ERASMUS+ Ortak Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği için verilmektedir.)

Bireysel destek

650 (aylık)

Seyahat Hibesi

275 (gidiş-dönüş uçak bileti için toplam ödenecek tutar)

Başvuru Belgeleri

 1. Başvuru Formu-İmzalı ve Fotoğraflı (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır) http://erasmus.akdeniz.edu.tr/ogrenci
 2. Güncel Transkript (imzalı ve mühürlü) (Not ortalaması 2.20’nin altındaki başvurular geçersiz sayılacaktır).
 3. Fotoğraf
 4. Yabancı Dil belgesi (60’in altındaki başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır).

Nasıl Başvuru Yapılır?

 • Başvurular Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne bireysel yapılacaktır.
 • Başvuru formunu dolduran öğrenciler başvuru formlarını Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerine imzalattıktan sonra transkriptleri ile birlikte Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edeceklerdir.

ERASMUS+ Ortak Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği Başvuru Şartları

 • Akdeniz Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak (önlisans, lisans, lisansüstü),
 • En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz.),
 • Önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0,
 • Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için en az 2.5/4.0 kümülatif (genel) akademik not ortalamasına sahip olmak.
 • Intern öğrenciler başvuruda bulunabilecektir.

Yabancı Dil Belgesi

 • Akdeniz Üniversitesi Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı belgesi
 • ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş ve son 5 yıl içinde alınan ulusal ve uluslararası dil sınavı belgesi

Yabancı Dil Puan Barajı: 60/100

Başvuruların Değerlendirilmesi

- Erasmus+ Genel Başarı Puanı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Erasmus+ Genel Başarı Puanı = GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50 – (Özel Durum)

Erasmus+ Genel Başarı Puanına eklenecek puanlar:

 • Engelli öğrencilere (engelini sağlık raporu ile beyan etmek koşuluyla) +10 puan verilir.
 • Şehit ve gazi çocuklarının bu durumu belgelendirmeleri halinde +10 puan verilir.

Erasmus+ Genel Başarı Puanından düşülecek puanlar:

 • Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus+ hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden faaliyet (öğrenim/staj) başına 10 puan düşülür.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için 10 puan düşülür.
 • Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından duyurulan feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde 10 puan düşülür.

Not: Aynı bölümden iki öğrencinin aynı koşullarda başarı göstermesi halinde öncelik sınıfı büyük olana verilir.

Önemli Notlar

 • Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel değildir.
 • Daha önce Erasmus+ kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar yararlanabilir.
 • Her öğrenci Erasmus+ kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dâhil hibeli veya hibesiz en fazla toplam 12 ay yararlanabilir.
 • Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda ve http://erasmus.akdeniz.edu.tr/_dinamik/210/2635.pdf sayfasında yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.

Başarı dileklerimizle,

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Sayfa Özeti: Tıp Fakültesi Öğrencileri için Erasmus+ Ortak Ülkeler Programı Başvuruları

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi