Akdeniz Üniversitesi

Erasmus+ Ortak Ülkeler Personel Başvuruları

PERSONEL DERS VERME & EĞİTİM ALMA BAŞVURULARI
RUSYA- -SIRBİSTAN

Erasmus+ Programının uygulama alanı genişletilerek yükseköğretim personel hareketliliği faaliyetinin Erasmus+ program ülkeleri dışına çıkarak  “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Üniversitemizin Erasmus+ ortak ülkelerden Rusya, Moldova ve Sırbistan ile hareketlilik projeleri başvuruları kabul edilmiştir.  

 Faaliyete başvuruda bulunacak fakülteler:

 • Tıp Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Edebiyat Fakültesi (Sanat Tarihi Bölümü)
 • Turizm Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi (İngilizce Öğretmenliği ve Eğitim Bilimleri Bölümü)
 • Mimarlık Fakültesi (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Nedir?

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, program ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ortak ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.

Personel Ders Verme Hareketliliği Nedir?

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde kurumlararası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumunda veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin kurumlararası anlaşma kapsamında Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi

Erasmus+ KA107 Personel Başvuruları

5-30 Kasım 2018

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

3-7 Aralık 2018

 

 

  

Erasmus+ Ortak Ülkeler Anlaşmalı Üniversiteler ve Kontenjanları

Faaliyetin gerçekleşeceği Ülke

Faaliyetin gerçekleşeceği Üniversite

Faaliyetten Yararlanacak Fakülte

Kontenjanlar

Rusya

 • Southern Federal Üniversitesi
 • Turizm Fakültesi

1 ders verme hareketliliği
1 eğitim alma hareketliliği

Rusya

 • Puşkin Leningrad Üniversitesi
 • Voronezh Devlet Üniversitesi
 • Eğitim Fakültesi- İngilizce Öğretmenliği
 • Eğitim Bilimleri Bölümü

1 ders verme hareketliliği
1 eğitim alma hareketliliği

Sırbistan

 • Novi Sad Üniversitesi
 • Tıp Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi

1 ders verme hareketliliği
1 eğitim alma hareketliliği

Sırbistan

 • Belgrad Üniversitesi
 • *Mimarlık Fakültesi-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • *Turizm Fakültesi-Turizm Rehberliği Bölümü
 • *Edebiyat Fakültesi-Sanat Tarihi Bölümü

2 ders verme hareketliliği
2 eğitim alma hareketliliği

 

 

Başvuru Koşulları ve Belgeleri

1. Akdeniz Üniversitesi akademik personeli olmak
2. Başvuru Formu
3. Dil yeterlilik belgesi ya da,
- Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma,                                   
- Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi

Başvuruların Değerlendirilmesi

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri

Taban Puan

40

KA107 Proje önerisinde bulunmuş olmak (başvurduğu ve projenin kabul olduğu ülke için)

+30 (taban puana eklenir)

Dil Puanı

+10 (taban puana eklenir)

Programdan ilk kez yararlanma

+10 (taban puana eklenir)

Engelli personel

+10 (taban puana eklenir)

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu

+10 (taban puana eklenir)

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 (taban puandan çıkarılır)

Hibe ve Ödemeler

 • Erasmus+ hibesinin %75'i gitmeden önce, kalan %25'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
 • Programdan hibesiz de yararlanılmaktadır. Hibesiz yararlanmak isteyen personelin de başvuru sürecine girmesi gerekmektedir.

Hareketlilik Süreci

Hareketlilik Süresi

5 iş günü + 2 yol günü (Toplam 7 günlük hibe verilecektir)

Hareketlilik Tarihleri

1 Aralık 2018-19 Temmuz 2019

Ders verme faaliyeti

8 ders saati

Eğitim Alma Faaliyeti

Faaliyetin gün bazında belirtilmesi gerekmektedir.

 

Hareketlilik Öncesi Yapılması Gerekenler

Ders verilmesi/Eğitim Alınması planlanan üniversite ile iletişime geçip personel ders verme/eğitim alma hareketlilik sözleşmesinin hazırlanması

http://erasmus.akdeniz.edu.tr/personel

Birim yönetim kurulu kararı alınması

Örnek kurul kararı için

http://erasmus.akdeniz.edu.tr/erasmus

 

 

Hibe Sözleşmesinin İmzalanması

Hibe Sözleşmesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanır, yararlanıcı ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır.

Hareketlilik Sonrası

Personel ders verme hareketliliği sonrası sözleşmesinin hazırlanıp taraflarca imzalanması

http://erasmus.akdeniz.edu.tr/personel

katılım sertifikası

Ders verilen/eğitim alınan üniversiteden alınacaktır.

Personel anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme/eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurması gerekmektedir.

Tarafınıza e-posta olarak gönderilecetir.

 

İletişim:
Tel
: 0 242 310 66 40  / 21 39
E-mail: erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr

Sayfa Özeti: Erasmus+ Ortak Ülkeler Personel Başvuruları

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi