Akdeniz Üniversitesi

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Rusya-Sırbistan Başvuruları

Erasmus+ ile Avrupa sınırlarını aşmaya hazır mısın?

ERASMUS+ ORTAK ÜLKELER
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ RUSYA-SIRBİSTAN
BAŞVURULARI

Erasmus+ Programının uygulama alanı genişletilerek yükseköğretim öğrenci hareketliliği faaliyetinin Erasmus+ program ülkeleri dışına çıkarak “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Üniversitemizin Erasmus+ ortak ülkelerden Rusya ve Sırbistan ile hareketlilik projeleri başvurusu kabul edilmiştir. Proje kapsamında Rusya'ya 1, Sırbistan’a 2 öğrenci gönderilmek üzere öğrenci seçimi yapılacaktır.

Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi

Erasmus+ KA107 öğrenci başvuruları

19 Kasım - 7 Aralık 2018

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

10-14 Aralık 2018 tarihleri arası
Erasmus+ Ortak Ülkeler Anlaşmalı Üniversiteler ve Kontenjanları

Anlaşmalı Ülke

Anlaşmalı Üniversite

Anlaşmalı Fakülte

Öğrenim Düzeyi

Rusya

Puşkin Leningrad Üniversitesi
&
Voronezh Devlet Üniversitesi
(Öğrencilerimiz iki üniversiteden birini tercih edebilirler)

Eğitim Fakültesi-İngilizce Öğretmenliği Bölümü

Lisans, Yüksek Lisans

Sırbistan

 

Belgrad Üniversitesi

 

Mimarlık Fakültesi-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 Lisans, Yüksek Lisans

Edebiyat Fakültesi-Sanat Tarihi Bölüm

 Yüksek Lisans

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İşletme Bölümü

Lisans

Mühendislik Fakültesi-Makine Mühendisliği Bölümü

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora

Mühendislik Fakültesi-Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Lisans, Yüksek Lisans

Mühendislik Fakültesi-Çevre Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans

Mühendislik Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doktora

 

 

Başvuru Belgeleri

 1. Başvuru Formu-İmzalı ve Fotoğraflı (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)
 2. Güncel Transkript (imzalı ve mühürlü) (Not ortalaması 2.20’nin altındaki başvurular geçersiz sayılacaktır).
 3. Fotoğraf
 4. Yabancı Dil belgesi (60’ın altındaki başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır).

Nasıl Başvuru Yapılır?

 • Başvurular Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne bireysel yapılacaktır.
 • Başvuru formunu dolduran öğrenciler başvuru formlarını Fakülte/MYO/YO Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerine imzalattıktan sonra transkriptleri ile birlikte Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edeceklerdir.

ERASMUS+ Ortak Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği Başvuru Şartları

 1. Akdeniz Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak (ön lisans, lisans, lisansüstü),
 2. Rusya için Eğitim Fakültesi-İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi, Sırbistan için Edebiyat ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi olmak
 3. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz.),
 4. Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0,
 5. Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için en az 2.5/4.0 kümülatif (genel) akademik not ortalamasına sahip olmak.

Yabancı Dil Belgesi

- Üniversitemiz tarafından düzenlenen Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (10 Şubat 2018 tarihinde yapılan sınav sonucu)

- ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş ve son 5 yıl içinde alınan ulusal ve uluslararası dil sınavı belgesi

-Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan yabancı dil sınavı sonuç belgesi (Yabancı dil sınavı bu başvuruya özel düzenlenecek olup tarih bilgisi duyurulacaktır.)

Yabancı Dil Puan Barajı: 60/100

Başvuruların Değerlendirilmesi

- Erasmus+ Genel Başarı Puanı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Erasmus+ Genel Başarı Puanı = GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50 – (Özel Durum)

Erasmus+ Genel Başarı Puanına eklenecek puanlar:

 • Engelli öğrencilere (engelini sağlık raporu ile beyan etmek koşuluyla) +10 puan verilir.
 • Şehit ve gazi çocuklarının bu durumu belgelendirmeleri halinde +15 puan verilir.

Erasmus+ Genel Başarı Puanından düşülecek puanlar:

 • Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus+ hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden faaliyet (öğrenim/staj) başına 10 puan düşülür.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için 10 puan düşülür.
 • Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından duyurulan feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde 10 puan düşülür.

Not: Aynı bölümden iki öğrencinin aynı koşullarda başarı göstermesi halinde öncelik sınıfı büyük olana verilir.

Önemli Notlar

 • Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel değildir.
 • Daha önce Erasmus kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar yararlanabilir.
 • Her öğrenci Erasmus+ kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dâhil hibeli veya hibesiz en fazla toplam 12 ay yararlanabilir.
 • Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda ve http://erasmus.akdeniz.edu.tr/_dinamik/210/2635.pdf sayfasında yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.

Hibeler

Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimize hem bireysel destek hem de seyahat hibesi verilecektir. (Program kuralları gereği Seyahat hibesi sadece ERASMUS+ Ortak Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği için verilmektedir.)

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülke

Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Bireysel Destek

Rusya, Sırbistan

700 € (aylık)

Seyahat Hibesi

Rusya, Sırbistan

275 €

İletişim:
0 242 310 66 40
outgoing@akdeniz.edu.tr

Sayfa Özeti: Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Rusya-Sırbistan Başvuruları

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi