Akdeniz Üniversitesi

Eğitim Alma Hareketliliği Nedir?

Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumunda kadrolu çalışan akademik/idari personelin farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede (Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları, AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar, Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz dışındaki kurumlar) eğitim almasına imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Eğitim Alma Hareketliliğinin hedefleri:

  • Personelin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler almasına fırsat sağlamak

  • Partner üniversitelerimizi tanımalarına fırsat sağlamak
  • Personeli, mevcut işini geliştirme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları:

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda kadrolu personel olunması,

2. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu/işletme tarafından kabul edilen en az 5 saatlik bir çalışma planının* (working plan) olması

Sayfa Özeti: Eğitim Alma Hareketliliği Nedir

Anahtar Kelimeler: