Akdeniz Üniversitesi

Erasmus+ Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi (KA107) Hibe Miktarları

BİREYSEL DESTEK

Öğrenci için bireysel destek:

Gelen öğrencilere aylık: 800 Euro

Giden öğrencilere aylık: 650 Euro / 2017 Projesi

Giden öğrencilere aylık: 700 Euro / 2018 Projesi

Personel için bireysel destek:

Gelen personele günlük: 140 Euro

Giden personele günlük: 160 Euro / 2017 Projesi

Giden personele günlük: 180 Euro / 2018 Projesi

SEYAHAT DESTEĞİ

Öğrenci ve Personel için Seyahat Desteği

 Program kapsamında öğrenci ve personel için gidiş-dönüş seyahat desteği verilmektedir. Seyahat mesafesinin hesaplanmasında, Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı kullanılmaktadır.

Mesafe hesaplama aracı: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4

Şehirlerarası Mesafe

Destek Miktarı (Euro)

100-499 km

180 Euro

500‐1999 km

275 Euro

2000‐2999 km

360 Euro

3000‐3999 km

530 Euro

4000‐7999 km

820 Euro

8000 ve üstü km

1100 Euro