Akdeniz Üniversitesi

Gençlikten Gençliğe

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Üniversitemize AB Eğitim ve Gençlik Programları (Erasmus, AGH, Leonardo, Comenius, Grundtvig, Gençlik) Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrencilerimizin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak, onlara yardımcı olmak amacıyla, Projemiz kapsamında Avrupa’dan gelecek olan gönüllü gençler ile aşağıda sıralanan gençlik faaliyetlerimize destek vereceklerdir.

Gönüllü/gönüllülerin rol ve görevleri: Gönüllülerimizin rol ve görevleri eğitim öğretim yılı ve dönem içerisindeki aktivitelere gelen gönüllünün ülkesine ve mevsimlere göre çeşitlilik göstermektedir. programlarımız akademik takvim baz alınarak yapılmaktadır. Özellikle hem gönüllülerimizin etkin hem de aktif olması için dönemlere ve mevsimlere göre değişen aktivitelerimiz bulunmaktadır. Ayrıca gönüllülerimizin birlikte aktif olacağı gençlik kulüplerinin de ilgi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gönüllü çeşidine ve ülke seçimine önem verilmiştir.

AGH gönüllüleri ile gerçekleştirilmesi planlanan aktiviteler aşağıdaki gibidir:

1)Ücretsiz İngilizce, Almanca, Yunanca  Konuşma Sınıfları: Uluslararası İlişkiler Ofisi  tarafından Üniversitemiz öğrencilerine yönelik "Ücretsiz Ücretsiz İngilizce,Almanca ve Yunanca konuşma sınıfı açılacaktır. Gönüllülerimiz bu kasamda genlerle konuşma üzerine pratik yapacaklar ve gençten gence destek verecekler.

2)Ücretsiz herkese Bir CV Herkese Bir Motivasyon Eğitimi ve Danışmanlığı( her hafta ) : Hepimiz hayatımızın her noktasında bir özgeçmişe ( CV ve bir motivasyon mektubuna ( referans mektubu) ihtiyaç duymuşuzdur. Özellikle gençlerimizin AB Eğitim ve Gençlik Programları’ndan yararlanmanızı sağlayacak ve iş başvurularınızı kolaylaştırabilecek eğitimimiz aracılığı ile  Avrupa formatında bir CV ‘ye sahip olması gerekiyor. Bu bağlamda gelen AGH gönüllülerimiz kendi deneyim ve bilgileri doğrultusunda ilgili eğitimi ve akabinde devam eden danışmanlığı ofisimizin desteği ile gerçekleştirecektir.

3) Akdenizde Gülen Yüzler Genç-Çocuk Aktivitesi ( Yılda 1 kez): Akdeniz Üniversitesi'nde her yıl imkânı kısıtlı çocuklar için ücretsiz aktiviteler düzenlemekteyiz.  Gelen gönüllülerimiz bu aktivitenin düzenlenmesinde rol alacak ve aktivite düzenlerken çocukların yüz boyaması ve çocuklara şapka yapımında gönüllü takım arkadaşımız olacaktır. Program akabinde üniversitemizin desteği ile ücretsiz film gösterimi düzenleyeceklerdir.

Pratik ayarlamalarımız gönüllü ile koordineli ve verimli bir çalışma elde etmeye yönelik düzenlenmektedir. Bu bağlamda gönüllülerimizin ekte yer alan haftalık programa istinaden ofis çalışma saatleri, dil kursu saatleri, tatil günleri belirlenmiştir. Gönüllünün konaklama yeri projemizin uygulama yerine olabildiğince yakın noktada kiralanmakta ve gönüllüler aynı evde kalmakla birlikte ayrı odalara sahip olabilmektedirler. Tamamen gönüllünün tercihine bırakılmıştır. Kendisine birçok olanak sunulmaktadır. Gönüllülerin kenti gezebilmesi ve yerel ulaşımını şehir içerisinde sağlayabilmesi için de yerel ulaşım masrafları karşılanmaktadır.  Resmi tatiller ve hafta sonları gönüllülerin tatil günü olmasının yanı sıra istisnai durumlarda gönüllüye izin verilebilmekte, ilgili aktivitelerimizi gönüllünün mazereti doğrultusunda yeniden organize edilmektedir. Ayrıca gönüllünün uçuş biletleri kuruluşumuz tarafından alınması planlanmış olup, raporlama sürecinde gönüllünün ulaşım durumuna ilişkin sorunların önüne geçilmesi düşünülmektedir.

Gönüllümüzün gereken tüm resmi süreci seçildiği andan itibaren kendisine ve gönderen kuruluşuna liste halinde eş zamanlı olarak gönderilmektedir. Bu bağlamda sigorta ve vize işlemleri tarafımızdan kolaylaştırılırken, ikamet izni ve seyahat düzenlemeleri bizzat kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreçte tereddüt edilen herhangi bir konu olduğunda ya da projede belirtilen dışında bir işlem talebi söz konusu olduğunda Ulusal Ajans ile koordineli hareket edilmektedir. Gönüllümüzün AGH eğitim döngüsüne (ayrılış öncesi eğitimi, varış sonrası eğitimi, ara dönem değerlendirme toplantısı ve senelik gönüllü etkinliğine) aktif bir şekilde katılımını sağlamakta, gerekli formların doldurulması, ulaşım organizasyonu ve masrafları tarafımızdan karşılanmaktadır. Gönüllümüz ile sürecin başından itibaren düzenli olarak aylık toplantı yapılmaktadır. Gönüllü konaklama yerinden, yemek masrafları konusunda kendisi karar vermektedir. Sorun olduğu takdire proje koordinatörü, mentor ve gönüllü birlikte gönüllü adına duruma ilişkin en uygun seçeneğe karar vermektedir. Proje süreci ile ilgili olarak da düzenli olarak proje konusunda geri bildirim alınmakta ve gönüllüye kendisini ifade edecebileceği şekilde değişikliklerde bulunmasına olanak sağlanmaktadır. Toplantılar aynı zamanda gönderen AGH ortaklarımıza rapor edilmekte ve geri bildirimleri olduğu takdirde de değerlendirmeye alınmaktadır. Ofisin tüm yaygınlaştırma, görünürlük tanıtma araçları kullanılmaktadır.

Sayfa Özeti: Eylem 2 Geçlikten Gençliğe

Anahtar Kelimeler: