Akdeniz Üniversitesi

GENÇLER VAR!!! Gençlik Sorunlarına Gençlik Çalışması ile Çözüm Üretme ve
Kurumlar Arası Diyalog Oluşturma Projesi
Gençlik Var Afiş

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak gençlik istihdamına, örgün eğitimde yaygın eğitimin güçlendirilmesine ve gençlik alanından yürütülen faaliyetlere destek veriyoruz. Hedef grupların ihtiyacına yönelik planlanmış ve yaygın eğitim metotlarıyla geliştirilmiş, güçlü ve etkin gençlik çalışmalarına ilişkin yöntemler uygulayan sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu işbirliği sorunların çözümüne katkı sağlamaktayız.

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından onaylanan, Gençlik Programları-Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar  kapsamında gerçekleştirilecek olan “GENÇLER VAR!!! ( Gençlik Sorunlarına Gençlik Çalışması ile Çözüm Üretme ve Kurumlar Arası Diyalog Oluşturma Projesi )” aracılığıyla aşağıda detayları belirtilen ücretsiz eğitim kursları gerçekleştirilecektir.

Gencler VarGençler Var Projesi E-BültenleriGencler Var
(  Mayıs-Haziran E-Bülteni I , May-June Newsletter I )
( Temmuz-Ağustos-Eylül E-Bülteni II , June-August-September Newsletter II )
( Ekim-Kasım-Aralık E-Bülteni III , October-November-December Newsletter III )

Gencler Var
Proje Kampanyası için tıklayınız!

Gencler Var
Proje anketine katılmak için tıklayınız!

Gencler Var Fotoğraflar için tıklayınız!

Gencler Var Basında çıkan haberlerimiz için tıklayınız! 

 Gencler Var Gençlik Çalışmalarına Dahil Olma ve Dahil Etme Kılavuzu /  A Handbook for the Inclusion of Young People in Youth Work

 

1.AşamaGencler Var
Gençlik Alanında Çalışan AKADEMİSYENLER için: 8-13 Temmuz 2013 “Gençlik Araştırmacıları Eğitimi”  

Son Başvuru 30 Haziran 2013 'tür. Başvuru sonuçları 1 Temmuz 2013 tarihinde saat 17:30 da projenin web sayfasında yayınlanacak, ayrıca başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine  bilgilendirme yapılacaktır.

Alt Faaliyetimiz : Gençlik ofisinde çalışan GENÇLER için : 1-30 Ağustos 2013 "Genç Ofis Ücretsiz Öğrenme Programı"

Son Başvuru 20 Temmuz 2013 'tür. Başvuru sonuçları 21 Temmuz 2013 tarihinde saat 17:30 da projenin web sayfasında yayınlanacak, ayrıca başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine  bilgilendirme yapılacaktır.

Gencler Var 2. Aşama
Gençlik alanında Çalışan SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI için: 12-17 Ağustos 2013 “Gençlik Çalışmaları Eğitimi”

Son Başvuru 4 Ağustos 2013 'tür. Başvuru sonuçları 5 Ağustos 2013 tarihinde saat 17:30 da projenin web sayfasında yayınlanacak, ayrıca başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine  bilgilendirme yapılacaktır.

Gencler Var3. Aşama
Gençlik alanında çalışan GENÇLİK ÇALIŞANLARI  için: 9-12 Eylül 2013 “Genç Ofis Eğitimi”

Son Başvuru 5 Eylül 2013 'tür. Başvuru sonuçları 6 Eylül 2013 tarihinde saat 17:30 da projenin web sayfasında yayınlanacak, ayrıca başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine  bilgilendirme yapılacaktır.

Gencler Var4. Aşama 
Farkında mısınız Gençler Var! Proje Finali: 10-13 Ekim 2013 “Diyalog Semineri”    

 Proje Hedeflerimiz:

  • Kaliteli gençlik çalışmasının sivil toplum ve kamu kurumlarında geliştirilmesi
  • Yaygın eğitimin ve gençlik çalışmalarının örgün eğitimde tanınması
  • Gençlerin gençlik çalışmalarına dahil olması ve üniversitelerde sivil toplum çalışmalarının, gençlik çalışmalarının tanınması.
  • Özel sektör ve kamunun gençlik çalışmalarını tanıması
  • Youthpass gibi gençlik çalışması sonucu verilen belgelerin gençlik istihdamında tanınması
  • Gençlik çalışmalarında gençlik istihdamına yönelik rehberlik, yönlendirme ve bilgilendirme hizmetlerinin geliştirilmesi
  • Sivil toplum kuruluşlarının bu hizmetleri uygulaması için kapasitelerinin artırılmasını sağlamak
  • Gençlerle çalışan kamu kurumları ile gençlik çalışmaları alanında işbirliği geliştirmek ve etkili gençlik çalışması uygulamalarını artırmak.
  • Yaygın eğitimin tanınması ve yaygınlaştırılması

İletişim :
E-mail : euromed@akdeniz.edu.tr
Tel : 0 242 310 21 25

 

Sayfa Özeti: GENÇLER VAR!!!

Anahtar Kelimeler: