Akdeniz Üniversitesi
 Erasmus+ Gençlik 
   

2014-2020 yılları arasında uygulamaya konulacak Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik alanlarında evvelce uygulamakta olduğu Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları başta olmak üzere pek çok program, fırsat ve ağları birleştiren yeni bir programdır. Erasmus+ dünyasında her yaştan ve her sektörden vatandaşımız için Avrupa fırsatları bulunmaktadır.  Erasmus+ Gençlik faaliyetlerinde gençlerimiz, gençlik alanında çalışanlar ve gençler için yapılacak projelere dahil olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için kaçırılmayacak fırsatlar bulunmaktadır. Erasmus+ Gençlik Programına katılmak için yabancı dil bilmek bir ön şart değildir.

NELER YAPILABİLİR?:

Bireysel Fırsatlar: Gençler yurt içinde ve yurtdışındaki eğitim faaliyetlerine katılabilir veya Avrupa Gönüllü Hizmeti yapabilirler. Başka grup ve kuruluşlarca hazırlanan projelere katılımcı olarak dahil olabilirler.

Gençlik Grupları için Fırsatlar: Bir kuruluşa üye değilsiniz ancak kendi projenizi mi hazırlamak istiyorsunuz? Grup kurun o halde! En az 4 genç bir araya gelin, mümkün olduğunca cinsiyet dengeli bir grup kurun, grubunuza bir isim verin, ortaklarınızı bulun ve başvurun!

Tüzel kişilikler (STK, Kamu ve sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) için fırsatlar:Tüm alt programlarda proje başvuru sunabilirsiniz. Gençler, gençlik çalışanları, kuruluş temsilcileri veya bu alanda çalışan personelin hareketliliğini içeren her konuda proje başvurusu yapabilirler.

Erasmus+ Gençlik Programı altındaki alt faaliyetler şunlardır:

ANA EYLEM 1 (AE1): Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

1.     Gençlik Değişimleri
2.     Avrupa Gönüllü Hizmeti
3.     Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

ANA EYLEM 2 (AE2): Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği

  1. Stratejik Ortaklıklar

ANA EYLEM 3 (AE3): Politika Reformları için Destek

  1. Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları

MERKEZİ FAALİYETLER:

  1. Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Etkinlikleri
  2. Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme
  3. Spor
  4. Diğer Merkezi Faaliyetler

Detaylı bilgi için: www.ua.gov.tr
                              evs@akdeniz.edu.tr
                              genclik@akdeniz.edu.tr

    
 
 
 
 
 
 
 Üniversitemiz Gençlik Çalışmaları 
     
2014-2020 AB Gençlik Projelerimiz 2007-2014 AB Gençlik Projelerimiz  
2014-2020 AB Gençlik Projelerimiz  2007-2014 AB Gençlik Projelerimiz  
     
   
     
     
     
                        

    
       
     
     

                                        


Sayfa Özeti: Erasmus+ Gençlik

Sayfa Açıklaması: GENÇLİK

Anahtar Kelimeler: