Akdeniz Üniversitesi

Hamarat Kızlar Portakalla Harekette
Hamarat Kızlar Portakalla Harekette Afiş

Bir araştırma ev kızlarının ve kadınlarının aslında çok önemli bir işleri olduğunu ama içinde bulunduğumuz toplumun onları işsiz gördüğünü belirtiyor. Ev hanımları ve genç kızlar üretemedikleri için, içlerindeki yaşam enerjisi ve libido bundan olumsuz etkileniyor. Benlik değerlerinin düşük olması, kendilerini değersiz, işe yaramaz görmeleri, hayata ve kendilerine yabancılaşmalarına neden oluyor. Dolayısıyla bu kesim grubu psikiyatrik rahatsızlıklar açısından çok riskli bir grup haline geliyor. Gerçekten de yapılan sosyo-demografik içerikli psikiyatrik çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde, ev kadını olmanın psikiyatrik hastalıklara yatkınlaştırıcı bir faktör olduğu görülüyor. Hedef kitlemizin kendilerini bu monoton süreçten kurtarmaları gerekiyor. Kendilerine yaşamdan doyum alacak ve kendilerini başarılı hissettirecek yeni alanlar bulmaları lazım” diyor. İşte bu noktada projemiz bu sorunlara çözüm sunmayı hedefliyor.

Tüm bu gerekçeler ve sorunlar projemizin çıkış noktası olmuştur. Kendimize sorduk:
1) Yerelimizde, Ülkemizde ve de dünya ekonomisinde önemli bir yeri olan portakalın yani bu zenginliğin göz göre yok olmasına seyirci mi kalmalıyız?
2) Biz ev kızları ve kadınları olarak böyle bir sektör içerisinde neler yapabiliriz? Nasıl yer alabiliriz? Bu mirası nasıl koruyabiliriz veya nasıl önemini yerelimizde vurgulayabiliriz?
3) Bu bağlamda, özellikle bu ürünü birinci kişi olarak değerlendiren, sofraya sunan hedef kitlemiz bu sorundan hem kendileri hem de ülkesi için çözüm üretebilir mi? Nasıl bir ışık yakabiliriz portakal ve kadın için?
4) İmkânlar sunulsa ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat verilse hedef kitlemiz neleri başarabilir?
5) Hedef kitlemizin “toplumun pasif bireyleri olarak kalmaların” a ve yaşamlarını bu şekilde sürdürmelerine seyirci mi kalmalıyız?

… dedik ve Grup Portakal Çiçeklerini kurarak Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle hedeflerimizi ortaya koyduk. Hedef kitlemizin yeteneklerini ve kentimizin zenginliğini birleştirdik. Ve aşağıdaki hedeflerimizle yukarıda sıraladığımız sorunlara bir nebze de olsa çözüm getirmeye çalıştık. Ücretsiz atölye çalışmaları, meslek eğitim kursları düzenlemeyi hedefledik. Kadın emeğine, yeteneğine ve kentimizin zenginliğine artı değer katmak istedik.

1) Öncelikle hedef kitlemizin mutfağına gelen, pazardan alışverişini yaptıkları portakalın üretim yerlerinden haberdar olmaları, faydalarını ve nasıl değerlendirebilecekleri konusunda bilgi edinebilmeleri için ilimizde yer alan “Portakal Bahçelerine Çalışma Ziyareti” düzenlemeyi hedefledik. Aktivitemiz ile Yerelimizden seçilecek olan 16-25 yaş aralığındaki hedef kitlemize böyle bir fırsatı sunmak istedik. Böylece hedef kitlemiz çiftçilerden yetiştiricilikte karşılaşılan sorunlardan, gelecekteki durumdan, portakal çeşitlerinden haberdar olacak ve uygulamalı olarak üretim yerini görebileceklerdir.

2) “Evde Portakal Atölye Çalışması” nı gerçekleştirerek hedef kitlemize yönelik açık olacak atölyede, onların boş zamanlarında evde portakalın nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin yöntemler ve pratik uygulamalar öğrenebilmelerini hedefledik.

3) “Takıda Portakal Kursu” gerçekleştirerek, hedef kitlemizin portakal ağacından, yapraklarından, kabuğundan gençlerin kendi tasarımlarını gerçekleştirmesine olanak sağlamayı hedefledik.

4) “Sofrada Portakal Eğitim Kursu” çalışmasını gerçekleştirmek ve portakaldan yapılan çeşitli tatlılar, yöreseller reçeller… v.b hakkında bu alanda iş kurmak veya çalışmak isteyen kadınların bilgi sahibi olmalarını, ücretsiz olarak eğitilmelerini hedefledik.

5) Son olarak “Portakal ve Kadın Temalı Kermesin Düzenlenme” ile projemizin yaygınlaştırılmasını, projemizin başından sonuna kadar kazandıkları artı değerleri, yeteneklerini ve ürünlerini sergileme fırsatı yakalamalarını bunun yanı sıra STK lar ile bir iletişim ağı oluşturabilmelerini hedeflemekteyiz.

Projemiz aracılığıyla yerelimizden ulusala ve ulusaldan ulus ötesine doğru sahip olduğumuz değerin önemini vurgulamayı ve hedef kitlemizin bu alandaki yaratıcılığını ortaya koymayı hedefliyoruz.

1AY ( Mayıs 2011) ( Proje Hazırlık Ayı)
1. Hafta: Proje Ekibinin Projeye Başlangıç Toplantısı
2. Hafta: Proje Ekibi ve Proje Destekçilerinin Toplantısı
3. Hafta: Projede Kullanılacak Görsel Materyallerin Tasarımı ve Temini
4. Hafta: Proje Kullanılacak Görsel Materyallerin Tasarımı ve Teminin Tamamlanması

2. AY ( Haziran 2011) (Portakal Bahçelerine Çalışma Ziyareti)
1.Hafta: ülke genelinde katılımcı çağrısının yapılması
2.Hafta: Çalışma Ziyareti Programının Hazırlanması ve ziyaret edilecek portakal bahçelerinin belirlenmesi
3.Hafta: Katılımcı Çağrılarının Değerlendirilmesi ve Katılımcıların Belirlenmesi
4.Hafta: Çalışma Ziyaretinin Gerçekleştirilmesi.

3.AY ( Temmuz 2011) ( Evde Portakal Atölye Çalışması)
1.Hafta: Hedef kitleye çağrıya çıkılması ve Atölyenin Kurulumu
2.Hafta: Atölye Çalışmalarının Başlaması
3.Hafta: Atölye Çalışmasının Sürdürülmesi
4.Hafta: Atölye Çalışmasının Sürdürülmesi ve Sonlandırılması

4.AY ( Ağustos 2011) (Proje Ara değerlendirmesi-Takip Raporlama Ayı)

5.AY ( Eylül 2011) ( Takıda Portakal Kursu )
1.Hafta: “Takıda Portakal” Kursu Hazırlığı
2.Hafta: Takıda Portakal” Kursunun Başlaması
3 Hafta: Takıda Portakal” Kursunun Sürdürülmesi
4. Hafta: Takıda Portakal” Kursunun Sürdürülmesi ve Sonlandırılması

6.AY ( Ekim 2011) ( Sofrada Portakal Eğitim Kursu )
1.Hafta: "Sofrada Portakal Eğitim Kursu" Hazırlığı
2.Hafta :“ Sofrada Portakal” Derslerinin verilmesi
3.Hafta: “ Sofrada Portakal” Derslerinin verilmesi
4.Hafta: “ Sofrada Portakal” Dersleri verilmesi ve sonlandırılması

7.AY ( Kasım 2011) ( Portakal ve Kadın Temalı Kermesin Düzenlenmesi )
1.Hafta: Kermes alanının Kurulumu ve düzenlenmesi
2.Hafta: Proje sürecinde yapılan çalışmaların sergilenmesi
3.Hafta: Projenin Genel değerlendirme Toplantısı
4.Hafta Projenin Sonlandırılması ve Raporlama

 

Sayfa Özeti: Hamarat Kızlar Portakalla Harekette

Anahtar Kelimeler: