Akdeniz Üniversitesi

Hareketlilik Öncesi:

  1. Ön başvurunun yapılması
  2. Davetiyenin gelmesi
  3. Görevlendirme yazısının çıkartılması için Personel DB’na üst yazı gönderilmesi
  4. Pasaport başvuru ya da yenileme işleminin tamamlanması
  5. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisine aşağıdaki belgelerin teslim edilerek hibe sözleşmesinin tamamlanması.
    a. Uçak bileti faturası
    b. Avro hesap cüzdanı                                                                                                                                                                                      c. Nüfus Cüzdanı

Sayfa Özeti: Hareketlilik Öncesi:

Anahtar Kelimeler: