Akdeniz Üniversitesi

Hibe Hesaplamaları

2013-2014 döneminde ödenecek günlük Hibe miktarları (Avro) şu şekildedir:                                                    

 Ülkeler

Günlük hibe miktarı (€)

Almanya

112

Avusturya

126

Belçika

119

Bulgaristan

77

Çek Cumhuriyeti

105

Danimarka

161

Estonya

91

Finlandiya

147

Fransa

140

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

105

Hollanda

126

İngiltere

161

İrlanda

133

İspanya

119

İsveç

147

İtalya

133

Letonya

91

Litvanya

91

Lüksemburg

119

Macaristan

98

Malta

98

Polonya

91

Portekiz

105

Romanya

84

Slovak Cumhuriyeti

98

Slovenya

112

Yunanistan

112                    

Hırvatistan

        112

       Yurtdışında geçirilen süre boyunca ilgili personel Türkiye'deki maaşını almaya devam eder ve yurtdışında geçirilen süre normal hizmet dahilindedir ve personele ek hizmet yükümlülüğü getirmez. Yurtdışına gidecek personel kendi kurumundan Erasmus Programı hibesi haricinde yolluk ve gündelik alamaz. Çifte ödeme yapılamaz.

SEYAHAT MASRAFI

       Şehirlerarası seyahat harcamalarının 400 Avro’ya kadar olan kısmının tamamı, bu miktarı aşan kısmın %50’si ödenir. Geri kalan masraf yararlanıcı tarafından karşılanır. Şehiriçi ulaşım (taksi, metro, otobüs, servis, vb) ve konaklama için ödeme yapılmaz. Seyahat ödemesinin yapılabilmesi için yararlanıcı biletlerin asıllarını (fatura) ve uçuş kartlarını teslim etmek zorundadır. Belge teslim edilmez ise ödeme yapılmaz.

       Faaliyetten faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. Önce personelin gitmesi öngörülen ülke ve süreye göre hesap edilen toplam hibesinin ilk ödemesi (yaklaşık %80) hesabına yatırılır. İkinci taksit (yaklaşık %20) ise faaliyet dönemi sonunda, personel gerekli belgeleri teslim ettikten sonra personelin hesabına yatırılır. Hibe ödemeleri, herhangi bir kesinti yapılmaksızın yararlanıcıya ödenir.

ÖRNEK HİBE HESABI

     Polonya’da bulunan bir üniversiteye ders vermek amacıyla, en az 5 saat ders vererek, 3 gün ders verme hareketliliği gerçekleştiren ve 2 gününü yolculukta geçiren (gidiş-dönüş günleri) bir faydalanıcıya ödenecek olan harcırah 3+2=5 gün üzerinden hesaplanır. 5 işgünü x 91 Avro = 455 Avro hibe gitmeden önce yararlanıcının banka hesabına yatırılır.

     Yararlanıcının şehirlerarası seyahat masrafları (bilet ve faturaların aslını teslim etmek üzere) toplam 480 Avro ise, seyahat gideri için de 440 Avro döndükten sonra ödenir (400 Avro + 80*0,50=440 Avro).

     Not: 400 Avroya kadar olan yol masrafının hepsi kesinti yapılmadan ödenir. Yol masrafının 400 Avroyu geçmesi durumunda, 400 Avroya ek olarak geçen kısmın yarısı ödenir.

Sayfa Özeti: Hibe Hesaplamaları

Anahtar Kelimeler: