Akdeniz Üniversitesi

İngiltere Vizesi

Erasmus+ Staj faaliyeti kapsamında İngiltere'ye gidecek öğrencilerin Tier 5 isimli vize türüne başvurmaları gerekmektedir. Detaylar için; https://erasmusplus.org.uk/tier-5-visa-how-to-apply-for-a-certificate-of-sponsorship Tier 5 vizesine başvurmadan önce her adayın British Council'dan CoS numarası edinmesi gerekmektedir. British  Council CoS başvurularını Erasmus Koordinatörlükleri aracılığı ile kabul etmektedir. Bu nedenle staj yapacak olan öğrenci, aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak hazırladıktan sonra, her birini ayrı ayrı PDF olarak taramalı (örneğin pasaport sayfaları tek bir PDF, CoS formu tek bir PDF, LA tek bir PDF ..) ve AB Ofisine getirmelidir.  CoS numarası başvurudan sonra 4 hafta içinde ancak temin edilmektedir. Evraklarınızı bu süreyi göz önünde  bulundurarak hazırlayınız. 

1)    Certificate of Sponsorship (CoS) form ; elektronik olarak doldurulmalıdır. 

2)    Geçerli pasaport; İngiltere'den ayrılınacak tarihten itibaren hala 6 ay geçerliliği olan. Tüm sayfalar (ön, arka kapak ve boş sayfalar dahil olmak üzere) 

3)    Gönderen kurumdan (Rektörlük Erasmus Ofisi) alınacak resmi yazı/mektup: İmzalı, mühürlü, tarih atılmış ve üniversitenin antetli kağıdına yazılmış olmalıdır. Bu yazının stajın başlangıç ve bitiş tarihini, öğrencinin aylık alacağı hibe miktarını ve hangi bölümde okuduğunu belirtmesi gereklidir. Formlar kısmında yer alan 

Teyit Belgesi (Confirmation Form-Staj).docx   isimli teyit belgesi kullanılabilir. 

4)    Misafir olunacak kurumdan alınacak resmi yazı/mektup: İmzalı, mühürlü, tarih atılmış ve 

kurumun antetli kağıdına yazılmış olmalıdır. Bu yazının stajın başlangıç ve bitiş tarihini ve öğrencinin yapacağı işleri ana hatlarıyla belirtiyor olması gereklidir.

5)    Learning agreement for traineeship (LA) ; Eksiksiz  ve elektronik ortamda hazırlanmış, öğrenci, 

misafir olunacak kurum ve Akdeniz Üniversitesi tarafından imzalanmış, mühürlenmiş. 

6- Transkript (İngilizce)

Yukarıdaki belgelerin orjinal metni için tıklayınız.

Sayfa Özeti: İngiltere Vizesi

Anahtar Kelimeler: