Akdeniz Üniversitesi

K107 Projeleri

2014-2020 yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye 2015 yılından itibaren Program Ülkeleri (28 AB Üyesi ülke + 4 ülke) 'ne ek olarak  Ortak Ülkeler (AB'ye Komşu Ortak Ülkeler (22 ülke) ve Diğer Ortak Ülkeler (5, 9. ve 12. bölge ülkeleri hariç 132 ülke) olarak  tanımlanan ülkeler olmak üzere (toplam 154 ülke) ile de yükseköğretimde öğrenci ve personel hareketliliği faaliyeti gerçekleştirilebilecektir. Buna göre Erasmus+ Programı kapsamında ikili anlaşma yapmak isteyen Bölümler/Programlar tarafından artık iki tür anlaşma yapılabilecektir:

1. Avrupa Birliği Üye Ülkeleri (28) ve İzlanda, Makedonya, Lihtenştayn, Norveç ile anlaşmalar

2. Ortak Ülkeler ile anlaşmalar (Ortak Ülkeler 13 ayrı bölge olarak belirlenmiştir. Ancak 2015 Program Rehberi’nde (İngilizce) belirtildiği üzere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci ve Personel Hareketliliği 5., 9. ve 12. Bölgelerdeki ülkelerle yapılamamaktadır.

Uygun ülkeler: 1. Bölge: Batı Balkanlar, 2. Bölge: Doğu Ortak Ülkeler, 3.Bölge: Güney-Akdeniz Ülkeleri, 4. Bölge: Rusya Federasyonu, 6. Bölge: Asya, 7. Bölge: Merkez Asya, 8. Bölge: Latin Amerika, 10. Bölge: Güney Afrika, 11. Bölge: Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeleri ve 13. Bölge: Diğer Endüstrileşmiş Ülkeler).

Bu çerçevede Ortak Ülkeler'in yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek için de  Ortak Ülkeler ile anlaşma zemininin oluşturulması gerekmektedir.

2017-2018 Akademik dönemi için Ortak Ülkeler ile öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel hareketliliği gerçekleştirmek için birimlerimizin uygun Ortak Ülkeler’deki yükseköğretim kurumlarıyla ikili anlaşma yapmaları gerekmektedir. 

                       student staff document
 Öğrenci       Personel        Döküman
      

Sayfa Özeti: K107 Projeleri

Anahtar Kelimeler: