Akdeniz Üniversitesi

Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı İtalya için Katılımcı Çağrısı

Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülen "Act to Be Part of Europe II (Harekete Geç Avrupa'nın Bir Parçası Ol-II)" adlı projemiz kapsamında 30 gün süreyle İtalya’da projeye katılmak üzere 8 gönüllü seçilecektir.

Proje Yeri:
Mussomeli, Sicilya / İtalya

Proje Hareketlilik Takvimi

1 Mayıs-1 Haziran 2017

1 kişi

7 Mayıs – 7 Haziran 2017

1 kişi

1 Haziran-1 Temmuz 2017

2 kişi

1 Temmuz-1 Ağustos 2017

2 kişi

1 Ağustos-30 Ağustos 2017

2 kişi

Proje Hedeflerimiz:
- Katılımcıların sosyal hayata aktif katılımını sağlamak, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası alanda deneyim ve beceri elde etmelerine katkıda bulunmak,
- Katılımcıların gönüllülük bilincine vararak kendilerine sunulan imkan ve olanaklardan yararlanmalarına aracı olmak, yaygın öğrenim teknikleri ile tanışmasını sağlamak,

Katılımcı Profili:
-Programı kuralları gereği 17-30 yaş aralığında olmak,
-İmkânı kısıtlı (ekonomik, coğrafik, sosyal ve sağlık gibi alanlarda engelleri bulunan) gençlere öncelik verilecektir.
-B1 düzeyinde İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak (Yabancı Dil Belgesi zorunlu değildir ancak dil belgesi sunan öğrencilere öncelik verilir).

Başvuru Belgeleri:
-İngilizce CV
-İngilizce Motivasyon mektubu (neden gönüllü olmak istediğinizi açıklayan bir motivasyon mektubu)

Başvuru Yeri:
-evs@akdeniz.edu.tr e-mail adresi

Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2017
Bu tarihten sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Seçim Süreci:
Başvurular değerlendirildikten sonra mülakata katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ve mülakat tarihi web sayfamızda ilan edilecektir.

Finansal Destek: Proje yol parası, yeme-içme, konaklama, cep harçlığı, vizeye ilişkin masrafları karşılamakta olup; proje kapsamında youthpass sertifikası, kişisel gelişim desteği, kültürlerarası öğrenme, farklı ülkeleri görme imkanı sunulmaktadır.

İletişim Bilgisi:
E-mail: evs@akdeniz.edu.tr
Telefon: +90 (242) 310 28 47

Başarı Dileklerimizle,

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi


Sayfa Özeti: Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı İtalya için Katılımcı Çağrısı

Anahtar Kelimeler: