Akdeniz Üniversitesi

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları

Akdeniz Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,

2017-2018 eğitim-öğretim yılı "Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği" başvuruları 19 Haziran-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında alınmış olup değerlendirmeler başvuru ilanımızda açıklanan kriterlere göre yapılmıştır. (http://uio.akdeniz.edu.tr/duyurular.i1279.2017-2018-akademik-yili-erasmus-personel-egitim-alma-hareket)  Personel Eğitim Alma Hareketliliği kontenjanları Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına göre 12 asıl ve 3 yedek olarak belirlenmiştir.

Hareketlilik Süresi:

  • Personel Eğitim Alma Hareketliliği süresi 3 iş günü ve buna ek olarak gidiş-dönüş 2 gün yol olmak üzere toplam 5 gündür. Personele 5 günlük hibe ödemesi yapılır.
  • Hareketlilik süreci 1 Eylül 2017’de başlar ve 30 Eylül 2018’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir

Hibe ve Ödemeler:

  • Erasmus+ hibesinin %75'i gitmeden önce, kalan %25'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
  • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.
  • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
  • Mesafe hesaplayıcısı (distance calculator) (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve linkteki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin linkteki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Örneğin; eğitim almak üzere Roma’ya gidecek bir personel, bu linkte Antalya-Roma arası mesafeyi tespit edip mesafe aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.

Günlük Hibe ve Seyahat Hibe miktarları için tıklayınız.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Öncesi ve Sonrası Dökümanları http://erasmus.akdeniz.edu.tr/erasmus-personel-ders-verme-ve-egitim-alma-hareketliligi-dok

NOT: Asıl olarak seçilen personelimiz ile Eylül ayı içerisinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Hakkından feragat etmek isteyen personelimizin feragat dilekçelerini ofisimize iletmeleri gerekmektedir.

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6.kat

İletişim:
Tel      
: 0 242 310 28 24 / 21 95
E-mail : erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr

 

Sayfa Özeti: 2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları

Anahtar Kelimeler: