Akdeniz Üniversitesi

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Sonuçları

Akdeniz Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,

2017-2018 eğitim-öğretim yılı "Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği" başvuruları 19 Haziran-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında alınmış olup değerlendirmeler başvuru ilanımızda açıklanan kriterlere göre yapılmıştır. (http://uio.akdeniz.edu.tr/duyurular.i1280.2017-2018-akademik-yili-erasmus-personel-ders-verme-hareketl) Personel Ders Verme Hareketliliği kontenjanları Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına göre 15 asıl ve 7 yedek olarak belirlenmiştir.

Hareketlilik Süresi:

  • Personel Ders Verme Hareketliliği süresi 3 iş günü ve buna ek olarak gidiş-dönüş 2 gün yol olmak üzere toplam 5 gündür. Personele 5 günlük hibe ödemesi yapılır.
  • Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.
  • Hareketlilik süreci 1 Eylül 2017’de başlar ve 30 Eylül 2018’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Hibe ve Ödemeler:

  • Erasmus+ hibesinin %75'i gitmeden önce, kalan %25'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
  • Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.
  • Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
  • Mesafe hesaplayıcısı (distance calculator) (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve linkteki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin linkteki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Örneğin; ders vermek üzere Roma’ya gidecek bir personel, bu linkte Antalya-Roma arası mesafeyi tespit edip mesafe aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.

Günlük Hibe ve Seyahat Hibe miktarları için tıklayınız.

Personel Ders Verme Hareketliliği Öncesi ve Sonrası Dökümanları http://erasmus.akdeniz.edu.tr/erasmus-personel-ders-verme-ve-egitim-alma-hareketliligi-dok

NOT: Asıl olarak seçilen öğretim elemanlarımızın hareketlilik öncesi belgelerini (Personel Ders Verme Hareketlilik Sözleşmesi)  en geç 31 Aralık 2017 tarihine kadar Ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. Hakkından feragat etmek isteyen öğretim elemanlarının feragat dilekçelerini ofisimize iletmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6.kat

İletişim:
Tel      
: 0 242 310 28 24 / 21 95                                                                                                                                             
E-mail : erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr

Sayfa Özeti: 2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Sonuçları

Anahtar Kelimeler: