Akdeniz Üniversitesi

Erasmus+ Ortak Ülkeler Programı Başvuruları (Turizm ve Tıp Fakültesi Öğrencileri için)

Erasmus+ ile Avrupa sınırlarını aşmaya hazır mısın?

ERASMUS+ ORTAK ÜLKELER PROGRAMI
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
RUSYA-MOLDOVA-SIRBİSTAN

Erasmus+ Programının uygulama alanı genişletilerek yükseköğretim öğrenci hareketliliği faaliyetinin Erasmus+ program ülkeleri dışına çıkarak  “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Üniversitemizin Erasmus+ ortak ülkelerden Rusya, Moldova ve Sırbistan ile hareketlilik projeleri başvurusu kabul edilmiştir.  Proje kapsamına yer alan Turizm ve Tıp Fakültesi’nden Rusya, Moldova ve Sırbistan’a gönderilmek üzere öğrenci seçilecektir.

Başvurular 20 Kasım-1 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacaktır.    

Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi

Erasmus+ KA107 öğrenci başvuruları

20 Kasım-1 Aralık 2017

Sınav Salonlarının İlanı
(web sayfamızda ilan edilecektir.)

8 Aralık 2017

Yabancı Dil Sınav Tarihi/Saati

12 Aralık 2017
Saat: 13.30
Yeri: Yabancı Diller Yüksekokulu

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

20 Aralık 2017
Erasmus+ Ortak Ülkeler Anlaşmalı Üniversiteler ve Kontenjanları

Anlaşmalı Ülke

Anlaşmalı Üniversite

Anlaşmalı Fakülte

Kontenjan

Rusya

Southern Federal Üniversitesi

Turizm Fakültesi

2 (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Moldova

Komrat Devlet Üniversitesi

Turizm Fakültesi

3 (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Sırbistan

Novi Sad Üniversitesi

Tıp Fakültesi

1 (intern öğrenciler başvuruda bulunabilecektir)Öğrencilerin Yararlanabileceği Hareketlilik Dönemi

2017-2018 Bahar Dönemi ya da
2018-2019 Güz Dönemi
2018-2019 Bahar Dönemi

Başvuru Belgeleri

 1. Başvuru Formu   -İmzalı ve Fotoğraflı (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)
 2. Güncel Transkript (imzalı ve mühürlü) (Not ortalaması 2.20’nin altındaki başvurular geçersiz sayılacaktır).
 3. Fotoğraf
 4. Yabancı Dil belgesi (70’in altındaki başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır).

Nasıl Başvuru Yapılır?

 • Başvurular Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne bireysel yapılacaktır.
 • Başvuru formunu dolduran öğrenciler başvuru formlarını Fakülte/MYO/YO Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerine imzalattıktan sonra transkriptleri ile birlikte Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edeceklerdir.
 • Başvurular Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne bireysel yapılacaktır. Başvurular Erasmus+ öğrenci görüşme saatleri arasında alınacaktır. Öğrenci görüşme saatleri hafta içi her gün 10.00-11.00  ve 15.00-17.00 saatleri arasındadır.

ERASMUS+ Ortak Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği Başvuru Şartları

 1. Akdeniz Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak (önlisans, lisans, lisansüstü),
 2. Rusya ve Moldova için Turizm Fakültesi öğrencisi, Sırbistan için Tıp Fakültesi öğrencisi olmak
 3. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz.),
 4. Önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0,
 5. Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için en az 2.5/4.0 kümülatif (genel) akademik not ortalamasına sahip olmak.

Yabancı Dil Belgesi

- Akdeniz Üniversitesi ERASMUS+ Ortak Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği için yapılacak olan Yabancı Dil Sınavı Belgesi ya da,

- ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş ve son 5 yıl içinde alınan ulusal ve uluslararası dil  sınavı belgesi

Yabancı Dil Puan Barajı: 70/100

Başvuruların Değerlendirilmesi

Erasmus+ Genel Başarı Puanı aşağıdaki gibi hesaplanır:
Erasmus+ Genel Başarı Puanı =
GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50 – (Özel Durum)

Erasmus+ Genel Başarı Puanına eklenecek puanlar:

 • Engelli öğrencilere (engelini sağlık raporu ile beyan etmek koşuluyla) +10 puan verilir.
 • Şehit ve gazi çocuklarının bu durumu belgelendirmeleri halinde +10 puan verilir.

Erasmus+ Genel Başarı Puanından düşülecek puanlar:

 • Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus+ hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden faaliyet (öğrenim/staj) başına 10 puan düşülür.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için 10 puan düşülür.
 • Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından duyurulan feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde 10 puan düşülür.

Not: Aynı bölümden iki öğrencinin aynı koşullarda başarı göstermesi halinde öncelik sınıfı büyük olana verilir.

Önemli Notlar

 • Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel değildir.
 • Daha önce Erasmus kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar yararlanabilir.
 • Her öğrenci Erasmus+ kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde (lisans, yükseklisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dahil hibeli veya hibesiz en fazla toplam 12 ay yararlanabilir.
 • Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda ve http://erasmus.akdeniz.edu.tr/_dinamik/210/2635.pdf sayfasında yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.

Hibeler
Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimize hem bireysel destek hem de seyahat hibesi verilecektir. (Program kuralları gereği Seyahat hibesi sadece ERASMUS+ Ortak Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği için verilmektedir.)

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülke

Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Bireysel Destek

Moldova, Rusya, Sırbistan

650 (aylık)

Seyahat Hibesi

Moldova, Rusya, Sırbistan

275

İletişim:

    Telefon       
0 242 310 28 24 / 21 39   
Mail
outgoing@akdeniz.edu.tr
facebook
Akdeniz University International Relations Office
twitter
AkdenizUni_IRO

Sayfa Özeti: Erasmus+ Ortak Ülkeler Programı Başvuruları (Turizm ve Tıp Fakültesi Öğrencileri için)

Anahtar Kelimeler: